Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 05 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc : 00:00 03/10/2012  

Kế hoạch Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THCS & THPT Hồng Vân nhiệm kỳ 2012-2013

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH Trường THCS & THPT Hồng Vân                 

 Hồng Vân, ngày 18  tháng 9 năm 2012

                             ***

Số : 09-KH/ĐTN

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THCS & THPT Hồng Vân

Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012 - 2013

-----------------------------

Đại hội Đoàn trường lần thứ VI đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bước vào thời kỳ mới, đòi hỏi các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phải nỗ lực phấn đấu nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết các tầng lớp thanh niên xung kích tình nguyện, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Căn cứ Điều lệ Đoàn, chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm học mới. BCH Đoàn trường THCS & THPT Hồng Vân xây dựng kế hoạch Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần thứ VII như sau :

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

1/ Tổng kết đánh giá công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2011 - 2012, khẳng định, biểu dương những đóng góp của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ qua; đúc rút những bài học kinh nghiệm, đồng thời xây dựng mục tiêu, phương hướng, các cuộc vận động, chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới để củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của Đoàn trường, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

2/ Đại hội Đoàn trường lần thứ VII là diễn đàn của đoàn viên, thanh niên để bày tỏ quyết tâm, xác định trách nhiệm và tinh thần xung phong tình nguyện vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

3/ Đại hội phải đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn, tổ chức trang trọng, thiết thực, chu đáo, tiết kiệm, an toàn, tạo không khí phấn khởi tự hào trong cán bộ, đoàn viên và sự chăm lo của xã hội đối với đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trước, trong và sau Đại hội phải tạo được phong trào thi đua sôi nổi và hành động thiết thực của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực.

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1/ Tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2011 - 2012; biểu dương tập thể cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ qua.

2/ Xây dựng mục tiêu phương hướng hoạt động của Đoàn trường trong nhiệm kỳ 2012 - 2013.

3/ Bầu BCH Đoàn trường khoá VII, nhiệm kỳ 2012 - 2013.

III/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI :

1/ Thời gian : 01 ngày (13/10/2012)

2/ Địa điểm : Hội trường trường THCS & THPT Hồng Vân

IV/ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI :

1/ Buổi sáng : Bắt đầu lúc 7 giờ 30 Đại hội trù bị.

2/ Buổi chiều : Bắt đầu lúc 13 giơ 00 Đại hội chính thức.

V/ ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI : Tổng cộng là 79

1/ Đại biểu chính thức : 69 Đại biểu

- Đại biểu đương nhiên (UV BCH Đoàn trường khoá VI) : 10

- Đại biểu phân bổ cho các chi đoàn : 59

2/ Đại biểu khách mời : 10 Đại biểu

- Thường vụ Huyện Đoàn, UB Hội Huyện.

- Chi bộ, BGH, Công Đoàn trường

- Đại diện các Đoàn cơ sở cụm phía Bắc huyện, Đoàn các trường THPT, Chi Đoàn Đồn Biên phòng 627, Chi Đoàn trường Tiểu học Hồng Vân.

- Đại diện Đội viên ưu tú của Liên Đội trường.

VI/ UỶ VIÊN, THƯỜNG VỤ BCH ĐOÀN TRƯỜNG KHOÁ VII :

1/ Uỷ viên BCH Đoàn trường : 10 (bao gồm cán bộ chủ chốt ở các chi đoàn)

2/ Thường vụ Đoàn trường : 03 (01 Bí thư; 02 phó Bí thư)

VII/ CÁC BỘ PHẬN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI :

1/ Đoàn chủ tịch Đại hội : 03 đồng chí

2/ Thư ký Đại hội : 02 đồng chí

3/ Tiểu Ban nội dung và nhân sự : 05 đồng chí

4/ Tiểu Ban trang trí và Tuyên truyền Đại hội : 08 đồng chí

5/ Tiểu Ban hậu cần : 04 đồng chí

VIII/ NỘI QUY, TRANG PHỤC ĐẠI HỘI :

1/ Nội quy Đại hội : Phát và phổ biến đến từng Đại biểu và các bộ phận phục vụ Đại hội trước khi Đại hội trù bị.

2/ Trang phục Đại biểu :

Đồng phục áo Thanh niên Việt Nam, mang huy hiệu Đoàn, đeo phù hiệu Đại hội.

 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG KHOÁ VI

Nơi nhận :                                                                                 BÍ THƯ

-         Huyện Đoàn (để báo cáo)

-         Các chi đoàn (để thực hiện)

-         Chi bộ, BGH (để báo cáo)

-         Lưu VP                                                                          Bùi Minh Thông

 

 

DUYỆT CHI BỘ

Số lượt xem : 1

Các tin khác