Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 08 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 15:57 17/01/2014  

Phó Hiệu trưởng

Thạc sĩ Hoàng Văn Liêm: BTCB - Phó Hiệu trưởng

Sinh ngày: 27/12/1981

Địa chỉ: Xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Email: vanliemal@gmail.com

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách chuyên môn

- Phụ trách công tác Phổ cập, Giáo vụ

- Phụ trách Tự vệ trường học

Số lượt xem : 4097