Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 08 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ chuyên môn

Tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 12/09/2012  

Tổ: Hoá - Sinh - Công nghệ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phạm Thị Thủy

GV Sinh: TTCM

2

Nguyễn Thanh Tùng

GV Hóa: TPCM

3

Dương Văn Thế

GV Công nghệ

4

Lê Văn Tư Duy

GV Công nghệ

5

Nguyễn Chương

GV Sinh-Hóa

6

Nguyễn Đình Quang

GV Sinh

7

Dương Thị Hằng

GV Hóa-PTTB

Số lượt xem : 3629