Thứ Hai, 22/04/2019

Buổi sáng

- Chào cờ

- Nhận xét đánh giá tuần 32, triển khai kế hoạch tuần 33

- Thực hiện chương trình tuần 33

- Thi nghề phổ thông - THPT (CS2)

Buổi chiều

- Thực hiện chương trình tuần 33

- Thi nghề phổ thông - THPT (CS2)

Thứ Ba, 23/04/2019

Buổi sáng

- Thực hiện chương trình tuần 33

- Dự giờ thăm lớp

- Từ 23/4-26/4: Kiểm tra HKII khối 9 và 12 theo kế hoạch

Buổi chiều

- Thực hiện chương trình tuần 33

- Dự giờ thăm lớp

Thứ Tư, 24/04/2019

Buổi sáng

- Thực hiện chương trình tuần 33

- Dự giờ thăm lớp

Buổi chiều

- Thực hiện chương trình tuần 33

- Dự giờ thăm lớp

Thứ Năm, 25/04/2019

Buổi sáng

- Thực hiện chương trình tuần 33

- Dự giờ thăm lớp

- Sở GD-ĐT kiểm tra hoạt động dạy và học tại trường

Buổi chiều

- Thực hiện chương trình tuần 33

- Dự giờ thăm lớp

Thứ Sáu, 26/04/2019

Buổi sáng

- Thực hiện chương trình tuần 33

- Dự giờ thăm lớp

Buổi chiều

- Thực hiện chương trình tuần 33

- Dự giờ thăm lớp

Thứ Bảy, 27/04/2019

Buổi sáng

- Thực hiện chương trình tuần 33

- SHCM

Buổi chiều

- Thực hiện chương trình tuần 33

- SHCM