Thứ Hai, 06/12/2021

Buổi sáng

- Do dịch bệnh nên không tổ chức chào cờ tập trung GVCN cho lớp sinh hoạt tại Lớp và tiếp tục nhắc học sinh thực hiện tốt 5K. 

- Kế hoạch tuần dán tại bảng thông báo.

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- GV báo giảng trên cổng.

* Kiểm tra nội bộ

Tuần từ 06/12/2021-10/12/2021

Tổ, nhóm CM

Thời gian, địa điểm

Ngữ Văn

9h15 (09/12) – CS2

Toán – Lý - CN

8h00 (11/12) – CS2

Tin- Năng khiếu

8h00 (11/12) – CS1

Sử - Địa - GDCD

9h15 (15/12) – CS2

Ngoại ngữ

8h00 (18/12) – CS2

Sinh – Hóa - CN

8h00 (18/12) – CS2

Lưu ý: TCM được kiểm tra chuyên đề nộp hồ sơ TCM vào thứ 5  (09/12/2021 tại Thầy Liêm).

Buổi chiều

- Do dịch bệnh nên không tổ chức chào cờ tập trung GVCN cho lớp sinh hoạt tại Lớp và tiếp tục nhắc học sinh thực hiện tốt 5K. 

- Hội ý giữa Hiệu trưởng với Cô Lê Hiền,  BTV Đoàn TN, Tổng phụ trách Đội vào lúc 14h30 tại Thư viện.

- Kế hoạch tuần dán tại bảng thông báo.

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- GV báo giảng trên cổng.

* Trực BGH: Cô Đàm Hoa

Thứ Ba, 07/12/2021

Buổi sáng

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp triển khai LĐVS theo KH

Buổi chiều

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp triển khai LĐVS theo KH

* Trực BGH: Thầy Liêm

Thứ Tư, 08/12/2021

Buổi sáng

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp triển khai LĐVS theo KH

Buổi chiều

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp triển khai LĐVS theo KH

* Trực BGH: Cô Tiến

Thứ Năm, 09/12/2021

Buổi sáng

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp triển khai LĐVS theo KH

- 8h00 Hội nghị tập huấn truyền thông GD SKSS-VTN trong trường học năm 2021 tại Hội trường.

(TP: Theo KH)

Buổi chiều

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp triển khai LĐVS theo KH

* Trực BGH:Cô Hiền

Thứ Sáu, 10/12/2021

Buổi sáng

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp triển khai LĐVS theo KH

Buổi chiều

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp triển khai LĐVS theo KH

* Trực BGH: Thầy Liêm