Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 21 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Tổ: Sinh - Hóa - Công nghệ

Cập nhật lúc : 05:57 31/10/2012  

Kế hoạch năm 2012-2013

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2012-2013

 

- Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của ngành giáo dục THPT năm học 2012-2013.

- Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2012-2013 của trường THCS-THPT Hồng Vân

      Tổ: Sinh-Hóa-Công Nghệ xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2012-2013 như sau:

      I. Đặc điểm tình hình của tổ

      1. Thuận lợi:

      - Tổ gồm có 7 Giáo viên biên chế và 1 Giáo viên hợp đồng trình độ chuyên môn đạt

       Chuẩn trở lên(6 đại học + 1 cao đẳng đang học ĐH liên thông.)              

      - Đều có tư tưởng ổn đinh,an tâm công tác.

      - Có năng lực chuyên môn vững vàng có tinh thần tự học tự rèn.

      - Có tinh thần trách nhiệm cao sống hòa đồng và đoàn kết.

      2.Khó khăn:

     - 1 số giáo viên không qua đào tạo sư phạm -> kinh nghiệm giảng dạy còn thiếu.

     - Đa số giáo viên trong tổ còn trẻ - Kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục còn hạn chế.

 

 

     II. Mục tiêu và nhiệm vụ năm học :

-         Căn cứ vào chỉ thị của đại hội Đảng các cấp lần thứ XI về GD và ĐT đặc biệt về giáo dục trung học.

-         Để đảm bảo thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm học cần thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản sau :

-         Xây dựng 1 tập thể đoàn kết,vững mạnh,thống nhất trong mọi hoạt động của tổ,nhà trường và xã hội.

-         Đảm bảo thực hiện tốt mọi nội quy,quy chế chuyên môn.

-         Đảm bảo số lượng chất lượng dạy học trên từng môn học,tiết học.

-         Tích cực hưởng ứng và tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục,dạy học và các phong trào do nhà trường và sở GD tổ chức.)

      III. Các chỉ tiêu thi đua và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học

      1. Các chỉ tiêu thi đua:

      -100% tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng chín trị đầu năm.

     -100% tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn do sở tổ chức.

-100% Giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.

-Phấn đấu 100% GV đạt danh hiệu LĐTT: 1-2 GV đạt GV giỏi cấp Cơ Sở, 1-2 GV đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Cơ Sở

-  Kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng, dự giờ 2 tiết /GV/1 Học kì, hội thảo chuyên đề 1 lần / học  kì

-         Chất lượng giờ dạy : Tốt 60% ; Khá 40%.

-         Chất lượng HSSS   :   Tốt 60% ; Khá 40%.

2.Biện pháp thực hiện.

- Họp bàn thống nhất lại chương trình theo hướng giảm tải của bộ.

- Quán triệt về quy chế làm việc xây dựng nội quy hoạt động của tổ.

- Sử dụng tối đa có hiệu quả các phương tiện dạy học.

- Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm tìm ra phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh

- Triển khai kế hoạch dạy phụ đạo,bồi dưỡng cho HS ngay từ đầu năm

- Tổ chức dự giờ thăm lớp, kiểm tra HSSS đúng quy chế chuyên môn đảm bảo khoa học,tổ chức nhận xét,góp ý,đúc rút kinh nghiệm ngay sau khi dự giờ. Sau khi kiểm tra HSSS.

- Tổ chức hội thảo chuyên đè cho cả 3 chuyên môn/1 năm.

3.Các nhiệm vụ khác

- 100% giáo viên tham gia tích cực các hoạt động giáo dục,hoạt động phong trào do nhà trường đề ra.

- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng,tập huấn do sở tổ chức

-Tham gia giảng dạy phổ cập THCS. 

  IV. Lịch thực hiện kế hoạch năm học cụ thể như sau:

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

 

 

 

 

Tháng 8/2012

 

 

 

 

 

 

 

-Tập trung trả phép hè

-Ổn định tổ chức các hoạt động: lao động,ổn định tổ chưc lớp

-Ôn tập thi lại

-Học chính trị hè

- Phân công giảng dạy

-Thống nhất chương trình giảng dạy

- Dạy học chuẩn bị khai giảng

 

 

 

 

Tập thể tổ

 

 

 

 

Tháng 9/2012

 

 

 

-         Khai giảng năm học 5/9

-         Họp triển khai quy chế chuyên môn

-         Dạy học theo chương trình

-         Hội nghị phụ huynh học sinh

-         Sinh hoạt chuyên môn, trao đổi đúc rút kinh nghiệm

 

-         Tập thể tổ

-         Tập thể tổ

 

-         tập thể tổ

-         GVCN

-         Tập thể tổ

 

 

 

 

 

Tháng10/2012

 

 

 

 

 

 

 

-         Dạy học theo chương trình

-         Hội nghị công nhân viên chức

-         Dự giờ thăm lớp : môn Sinh+ Hóa

-         Hội thảo chuyên đề môn Sinh

-         Kiểm tra hồ sơ sổ sách lần 1

-         Sinh hoạt chuyên môn tổng kết hoạt động tháng 10

-         Tập thể tổ

-         Tập thể tổ

      - Chương,Long,Tùng

 

-         Tập thể tổ

      - Tổ trưởng CM

-         Tập thể tổ

 

 

 

 

Tháng 11/2012

 

 

 

 

 

-         Dạy học theo chương trình

-         Dự giờ thăm lớp: môn Hóa,Sinh,Công nghệ

-         Tổ chức thao giảng T.Tùng,T.Chương

-         Tập văn nghệ cho học sinh,làm báo tường chào mừng ngày 20/11

-         Tọa đàm 20/11

 

 

 

-         Tập thể tổ

 

     -  GVCN

 

 

 

Tháng 12/2012

 

 

     -  Dạy học theo chương trình

     - Ôn tập ra đề kiểm tra HK I

     - Tổ chức kiểm tra HK I

     - Kiểm tra hồ sơ sổ sách lần 2

     - Chấm chửa,cộng điểm vào điểm

 

  - Tập thể tổ

 

 

-  Tổ trưởng CM

 

 

 

Tháng 1/2013

 

 

 

-         Tiếp tục chấm chửa,cộng điểm vào điểm hoàn thành chương trình và hồ dơ học kì I

-         Sơ kết học kì I

-         Dạy học chương trình học kì II

-         Họp xét thi đua

-         Nghĩ tết nguyên đáng

 

 

 

 

-         Tập thể tổ

 

 

 

Tháng 2/2013

 

-         Dạy học theo chương trình

-         Tổ chức  làm đồ dùng dạy học,

-         Tổ chức dự giờ thăm lớp: môn Sinh-Công nghệ

 

 

 

 

 

Tháng 3/2013

 

 

-         Dự giờ thăm lớp

-         Tổ chức thi đố vui để học

-         Tham gia tổ chức hội thao, văn nghệ chào mừng 26/3

-         Hội thảo chuyên đề môn Hóa

-         Kiểm tra hồ sơ sổ sách lần 3

 

 

 

-         Tập thể tổ

 

 

- Tổ trưởng CM

 

 

 

Tháng 4/2013

 

 

-         Hoàn thiện việc dự giờ thăm lớp

-         Tổ chức ôn tập,ra đề kiểm tra học kì II

-         Sinh hoạt chuyên môn

-         Tổng kết hoạt động tháng 2,3,4

 

 

- Tập thể tổ

 

 

 

Tháng 5/2013

 

 

-         Tổ chưc kiểm tra học kì II

-         Chấm,chửa cộng điểm vào điểm

-         Kiểm tra hồ sơ cuối năm

-         Hoàn thành chương trình

-         Hoàn thành hồ sơ học sinh

-         Họp xét thi đua cuối năm

-         Tổng kết năm học

-         Xét tốt nghiệp lớp 9

 

 

 

 

-         Tổ trưởng CM

 

 

- Hội đồng xét TN

 

Tháng 6/2013

 

-         Coi thi tốt nghiệp THPT

-         Nghĩ hè

 

 

 V. Những kiến nghị đề xuất:

..................................................................................................................................................

   Phê duyệt của BGH                   Hồng vân,ngày…tháng……năm……..

                                                             Người xây dựng kế hoạch

 

 

 

                                                                     Nguyễn Chương