Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 22 tháng 11 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch báo giảng »  Tổ: Sử - Địa - GDCD »