Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 26 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 19:47 23/04/2019  

Tuần 17 năm 2019
Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/04/2019)

- Chào cờ

- Nhận xét đánh giá tuần 32, triển khai kế hoạch tuần 33

- Thực hiện chương trình tuần 33

- Thi nghề phổ thông - THPT (CS2)

- Thực hiện chương trình tuần 33

- Thi nghề phổ thông - THPT (CS2)

Thứ Ba
(23/04/2019)

- Thực hiện chương trình tuần 33

- Dự giờ thăm lớp

- Từ 23/4-26/4: Kiểm tra HKII khối 9 và 12 theo kế hoạch

- Thực hiện chương trình tuần 33

- Dự giờ thăm lớp

Thứ Tư
(24/04/2019)

- Thực hiện chương trình tuần 33

- Dự giờ thăm lớp

- Thực hiện chương trình tuần 33

- Dự giờ thăm lớp

Thứ Năm
(25/04/2019)

- Thực hiện chương trình tuần 33

- Dự giờ thăm lớp

- Sở GD-ĐT kiểm tra hoạt động dạy và học tại trường

- Thực hiện chương trình tuần 33

- Dự giờ thăm lớp

Thứ Sáu
(26/04/2019)

- Thực hiện chương trình tuần 33

- Dự giờ thăm lớp

- Thực hiện chương trình tuần 33

- Dự giờ thăm lớp

Thứ Bảy
(27/04/2019)

- Thực hiện chương trình tuần 33

- SHCM

- Thực hiện chương trình tuần 33

- SHCM

Chủ Nhật
(28/04/2019)