Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 16 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 12:52 14/01/2019  

Tuần 3 năm 2019
Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(14/01/2019)

- Chào cờ

- Nhận xét đánh giá tuần 20 và triển khai kế hoạch tuần 21

- Thực hiện chương trình tuần 21

- Thực hiện chương trình tuần 21

Thứ Ba
(15/01/2019)

- Thực hiện chương trình tuần 21

- Thực hiện chương trình tuần 21

Thứ Tư
(16/01/2019)

- Thực hiện chương trình tuần 21

- Thực hiện chương trình tuần 21

Thứ Năm
(17/01/2019)

- Thực hiện chương trình tuần 21

- Thực hiện chương trình tuần 21

Thứ Sáu
(18/01/2019)

- Thực hiện chương trình tuần 21

- Thực hiện chương trình tuần 21

- 14 giờ: Họp BCH Công đoàn

Thứ Bảy
(19/01/2019)

- Thực hiện chương trình tuần 21

- Các tổ chuyên môn họp xét thi đua HKI

- Trường THPT Nguyễn Huệ thăm và tặng quà

- Thực hiện chương trình tuần 21

- Họp HĐTĐ trường (Thành phần: Chi bộ, BGH, CTCĐ, TTCM, BT Đoàn trường, TPT Đội, TTND, TKHĐ)

Chủ Nhật
(20/01/2019)