Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 08 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 09:29 06/12/2021  

Tuần 49 năm 2021
Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(06/12/2021)

- Do dịch bệnh nên không tổ chức chào cờ tập trung GVCN cho lớp sinh hoạt tại Lớp và tiếp tục nhắc học sinh thực hiện tốt 5K. 

- Kế hoạch tuần dán tại bảng thông báo.

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- GV báo giảng trên cổng.

* Kiểm tra nội bộ

Tuần từ 06/12/2021-10/12/2021

Tổ, nhóm CM

Thời gian, địa điểm

Ngữ Văn

9h15 (09/12) – CS2

Toán – Lý - CN

8h00 (11/12) – CS2

Tin- Năng khiếu

8h00 (11/12) – CS1

Sử - Địa - GDCD

9h15 (15/12) – CS2

Ngoại ngữ

8h00 (18/12) – CS2

Sinh – Hóa - CN

8h00 (18/12) – CS2

Lưu ý: TCM được kiểm tra chuyên đề nộp hồ sơ TCM vào thứ 5  (09/12/2021 tại Thầy Liêm).

- Do dịch bệnh nên không tổ chức chào cờ tập trung GVCN cho lớp sinh hoạt tại Lớp và tiếp tục nhắc học sinh thực hiện tốt 5K. 

- Hội ý giữa Hiệu trưởng với Cô Lê Hiền,  BTV Đoàn TN, Tổng phụ trách Đội vào lúc 14h30 tại Thư viện.

- Kế hoạch tuần dán tại bảng thông báo.

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- GV báo giảng trên cổng.

* Trực BGH: Cô Đàm Hoa

Thứ Ba
(07/12/2021)

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp triển khai LĐVS theo KH

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp triển khai LĐVS theo KH

* Trực BGH: Thầy Liêm

Thứ Tư
(08/12/2021)

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp triển khai LĐVS theo KH

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp triển khai LĐVS theo KH

* Trực BGH: Cô Tiến

Thứ Năm
(09/12/2021)

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp triển khai LĐVS theo KH

- 8h00 Hội nghị tập huấn truyền thông GD SKSS-VTN trong trường học năm 2021 tại Hội trường.

(TP: Theo KH)

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp triển khai LĐVS theo KH

* Trực BGH:Cô Hiền

Thứ Sáu
(10/12/2021)

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp triển khai LĐVS theo KH

- Giảng dạy và học tập theo TKB.

- Các lớp triển khai LĐVS theo KH

* Trực BGH: Thầy Liêm

Thứ Bảy
(11/12/2021)
Chủ Nhật
(12/12/2021)