Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 20 tháng 11 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 12:53 19/11/2018  

Tuần 47 năm 2018
Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(19/11/2018)

- Chào cờ

- Nhận xét đánh giá tuần 13

- Triển khai kế hoạch tuần 14

- Thực hiện chương trình tuần 14

- Thực hiện chương trình tuần 14

- Dự giờ thăm lớp

Thứ Ba
(20/11/2018)

- Lễ kỷ niệm ngày NGVN 20-11

- Các hoạt động chào mừng ngày NGVN 20-11

Thứ Tư
(21/11/2018)

- Thực hiện chương trình tuần 14

- Dự giờ thăm lớp

- Thực hiện chương trình tuần 14

- Dự giờ thăm lớp

Thứ Năm
(22/11/2018)

- Thực hiện chương trình tuần 14

- Dự giờ thăm lớp

- Thực hiện chương trình tuần 14

- Dự giờ thăm lớp

Thứ Sáu
(23/11/2018)

- Thực hiện chương trình tuần 14

- Dự giờ thăm lớp

- Thực hiện chương trình tuần 14

- Dự giờ thăm lớp

Thứ Bảy
(24/11/2018)

- Thực hiện chương trình tuần 14

- SHCM

- Thực hiện chương trình tuần 14

- SHCM

Chủ Nhật
(25/11/2018)