Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 03 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 13:11 01/06/2020  

Tuần 23 năm 2020
Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(01/06/2020)

- Chào cờ tại lớp

- Dạy học theo chương trình

- Dạy học theo chương trình

Thứ Ba
(02/06/2020)

- Dạy học theo chương trình

- Dạy học theo chương trình

Thứ Tư
(03/06/2020)

- Dạy học theo chương trình

- Dạy học theo chương trình

Thứ Năm
(04/06/2020)

- Dạy học theo chương trình

- Dạy học theo chương trình

Thứ Sáu
(05/06/2020)

- Dạy học theo chương trình

- Dạy học theo chương trình

Thứ Bảy
(06/06/2020)

- Dạy học theo chương trình

- Họp HĐSP

- Dạy học theo chương trình

- SHCM

Chủ Nhật
(07/06/2020)