Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 27 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TỪ HẠNG II LÊN HẠNG I NĂM 2018
CB, GV nào có nhu cầu đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018 thì nghiên cứu làm hồ sơ, chi ...