Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 26 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:32 14/09/2018  

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018-2019
Quý thầy (cô) giáo tải file Kế hoạch BDTX năm học 2018-2019 tại đây.

Tải file 1  

Số lượt xem : 111

Các tin khác