Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 21 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 20:56 13/11/2017  

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017 - 2018
Quý thầy (cô) giáo tải Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 - 2018 ở file đính kèm.

Tải file 1  

Số lượt xem : 72