Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 08 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin trường lớp

Tin trường lớp

Cập nhật lúc : 09:43 10/11/2015  

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2015 - 2016


Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2015). Trường THCS & THPT Hồng Vân tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2015 - 2016 với lịch thi cụ thể như sau:


SỞ GD-ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THCS & THPT HỒNG VÂN

Số: 07/QĐ-HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Vân, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban Tổ chức kỳ thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

Năm học 2015-2016 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS&THPT HỒNG VÂN

 

Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Hiệu trưởng trong việc tổ chức các hoạt động Giáo dục trong nhà trường;

Căn cứ nhiệm vụ và kế hoạch năm học 2015-2016;

Xét đề nghị của các Ông(Bà) phụ trách chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban Tổ chức kỳ thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2015-2016 của trường THCS&THPT Hồng Vân, gồm các Ông(Bà) có tên sau đây(có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy chế chuyên môn và các quy định về Giáo viên dạy giỏi.

Thời gian làm việc từ 02/11/2015 đến hết 06/11/2015 (theo lịch cụ thể).

Điều 3. Các Ông(Bà) phụ trách chuyên môn và các Ông(Bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Chí Quýnh

 

 

 

 **********

 

SỞ GD-ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THCS & THPT HỒNG VÂN

Số: 08/QĐ-HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Vân, ngày 22 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban Giám khảo kỳ thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2015-2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS-THPT HỒNG VÂN

 

Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Hiệu trưởng trong việc tổ chức các hoạt động Giáo dục trong nhà trường;

Căn cứ nhiệm vụ và kế hoạch năm học 2015-2016;

Xét đề nghị của các Ông(Bà) phụ trách chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban Giám khảo kỳ thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2015-2016 của trường THCS-THPT Hồng Vân, gồm các Ông(Bà) có tên sau đây(có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban Giám khảo thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy chế chuyên môn và các quy định về Giáo viên dạy giỏi.

Thời gian làm việc từ 02/11/2015 đến hết 06/11/2015 (theo lịch cụ thể).

Điều 3. Các Ông(Bà) phụ trách chuyên môn và các Ông(Bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Chí Quýnh


 

 **********

LỊCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP CƠ SỞ

NĂM HỌC 2015-2016

STT HỌ VÀ TÊN MÔN DẠY TÊN BÀI DỰ THI LỚP TIẾT DẠY TIẾT PPCT NGÀY DỰ THI
1 Cô Hồ Thị Ân

Lực ma sát

10B1 5 21

Thứ 5 (05/11/2015)

Ôn tập 11B1 8 24

Thứ 2 (02/11/2015)

2  

Thầy Lê Văn Tư Duy

 
 Công nghệ   Hình chiếu phối cảnh  11B2  2 12  

Thứ 3 (03/11/2015)

 

Thực hành: Mạch nguồn

 12B2  9 11 

Thứ 4 (04/11/2015)

 
3 Cô Hồ Thị Hiêm    Lịch sử 

Cách mạng Tháng mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

 
 11B2  9 12 

Thứ 3 (03/11/2015)

 

Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa Tháng tám (1939 - 1945) (tiết 1)

 
12B3   3  23

Thứ 6 (06/11/2015)

 
Thầy Đoàn Ngọc Hùng    Toán 

Khái niệm về mặt tròn xoay

 
 12B1  3  12

Thứ 6 (06/11/2015)

 

Phương trình mũ và phương trình lôgarit

 
 12B2  2  32  

Thứ 5 (05/11/2015)

 5   

Thầy Bùi Minh Thông

 
 Lý   

Lực đẩy Acsimet

 8/1  7  12  

Thứ 2 (02/11/2015)

 

Nguồn âm

 7/2  9  11  

Thứ 2 (04/11/2015)

6   Thầy Hà Văn Thuận    Văn   

Thực hành một số phép tu từ về ngữ âm

 12B1  2  31  

Thứ 6 (06/11/2015)

 

Chữ người tử tù (tiết 1)

 11B3  7  41  

Thứ 2 (02/11/2015)

 7   Thầy Nguyễn Thanh Tùng   Hóa   

Cacbon

 11B2  8  23  

Thứ 2 (02/11/2015)

 

Vật liệu

 12B3  3  22  

Thứ 4 (04/11/2015)


 

 

Số lượt xem : 636

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác