Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 08 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin trường lớp

Tin trường lớp

Cập nhật lúc : 10:35 12/05/2021  

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 VÀ LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT); Căn cứ Quyết định số 990/QĐ-SGD&ĐT ngày 19/4/2021 của Sở GD&ĐT về việc giao chỉ tiêu phát triển giáo dục THPT năm học 2021-2022; Căn cứ Công văn số 1006/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 20/4/2021 của Sở GD&ĐT về việc V/v hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2021-2022; Căn cứ Chỉ tiêu tuyển sinh Sở GD&ĐT giao cho trường THCS&THPT Hồng Vân năm học 2021-2022; Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, quy mô trường lớp, đội ngũ giáo viên; Trường THCS&THPT Hồng Vân xây dựng Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2021-2022 (file đính kèm)


Tải file

Số lượt xem : 150

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác