Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 08 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin trường lớp

Tin trường lớp

Cập nhật lúc : 05:55 09/12/2015  

TRƯỜNG THCS & THPT HỒNG VÂN TỔ CHỨC KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2015 - 2016


Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" của thầy và trò Trường THCS & THPT Hồng Vân, từng bước nâng cao ý thức, chất lượng học tập của học sinh trong toàn trường. Đồng thời, phát hiện và có kế hoạch bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu, học sinh giỏi để tham gia Hội thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh trong những năm học tới. Trường THCS & THPT Hồng Vân thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Hội đồng coi thi học sinh giỏi cấp cơ sở năm học 2015 - 2016 như sau:


SỞ GD-ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THCS & THPT HỒNG VÂN

*****

Số: 23/QĐ-HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hồng Vân, ngày 01 tháng 12 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS&THPT HỒNG VÂN

(Về việc thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Hội đồng coi thi

Học sinh giỏi cấp trường năm học 2015-2016) 

- Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học quy định về chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng trong việc thành lập các hội đồng trong nhà trường;

- Căn cứ nhiệm vụ và kế hoạch năm học 2015-2016;

- Xét đề nghị của các ông(bà) phụ trách chuyên môn,

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo và Hội đồng coi thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2015-2016 của trường THCS&THPT Hồng Vân gồm các ông(bà) có tên sau đây (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban tổ chức, Ban giám khảo và Hội đồng coi thi thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình theo đúng quy chế chuyên môn và các quy định về việc thi học sinh giỏi.

Thời gian làm việc:

- Ban tổ chức : từ 7g30’ ngày 03/12/2015 và tự giải tán sau khi kết thúc kỳ thi.

- Hội đồng coi thi làm nhiệm vụ kể từ 7g00’ngày 03/12/2015 đến 17g00’ ngày 04/12/2015.

- Ban giám khảo tiến hành chấm kể từ 7g30’ đến 17g00’ ngày 07/12/2015.

Điều 3. Các ông(bà) phụ trách chuyên môn và các ông(bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:                                                                                                        

- Như trên;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đoàn Chí Quýnh

 

 

 


**********

DANH SACH BAN GIÁM KHẢO

THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

          NĂM HỌC: 2015-2016

(Kèm theo Quyết định số:  23 /QĐ-HT, ngày  01  tháng  12  năm 2015) 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

Ghi chú

1

Ô. Đoàn Chí Quýnh

Hiệu trưởng

Chủ tịch hội đồng

Chỉ đạo chung

2

Ô.Hoàng Văn Liêm

P. Hiệu trưởng

P.CT hội đồng

 

3

Bà Trịnh Ngọc Tiến

P. Hiệu trưởng

P.CT hội đồng, thư ký

 

4

Ô. Đoàn .N. Hùng

Giáo viên

Chấm thi môn Toán THPT

 

5

Ô. Ng. Thái Thừa

Giáo viên

Chấm thi môn Toán THCS

 

6

Ô. Hà Văn Thuận

Giáo viên

Chấm thi môn Văn THPT

 

7

Bà Đinh Thị Phương

Giáo viên

Chấm thi môn Văn THCS

 

8

Ô. Ng. Thanh Tùng

Giáo viên

Chấm thi môn Hóa THPT

 

9

Ô. Ng. Chương

Giáo viên

Chấm thi môn Hóa THCS

 

10

Ô. Ngô Quốc Trí

Giáo viên

Chấm thi môn Sinh THCS, THPT

 

11

Bà Đàng.L.A.Thy

Giáo viên

Chấm thi môn Sử THCS,THPT

 

12

Bà Phạm.T.B.Thùy

Giáo viên

Chấm thi môn Tiếng Anh THPT

 

13

Ô. Ng. Văn Huỳnh

Giáo viên

Chấm thi môn Tiếng Anh THCS

 

14

Bà Hồ Thị Ân

Giáo viên

Chấm thi môn Lý THCS,THPT

 

15

Ô. Bùi Minh Thông

Giáo viên

Làm phách

 

(Danh sách này có 15 người)

**********

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC

THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC: 2015-2016

(Kèm theo Quyết định số:  23 /QĐ-HT, ngày 01  tháng 12  năm 2015) 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

1

Ông Đoàn Chí Quýnh

Hiệu trưởng

Trưởng ban

3

Ông Hoàng Văn Liêm

P. Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

4

Bà Trịnh Ngọc Tiến

P. Hiệu trưởng

Phó trưởng ban, thư ký

5

Ông Bùi Minh Thông

Bí thư Đoàn trường

Thành viên

5

Bà Phạm Thị Bích Thùy

TTCM

Thành viên

6

Ông Nguyễn Bá Sỹ

TTCM

Thành viên

7

Ông Hoàng Hữu Hẻo

TTCM

Thành viên

8

Ông Nguyễn Chương

TTCM

Thành viên

9

Ông Lê Hồng Quang

TTCM

Thành viên

10

Ông Hà Văn Thuận

TTCM

Thành viên

 (Danh sách này gồm có 10 người)

**********

 DANH SÁCH CB-GV COI THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2015-2016

(Kèm theo Quyết định số: 23 /QĐ-HT, ngày 01  tháng 12  năm 2015)

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

Ghi chú

1

Ông Đoàn Chí Quýnh

Hiệu trưởng

Chủ tịch hội đồng

Chỉ đạo chung

2

Ông Hoàng Văn Liêm

P. Hiệu trưởng

P.CT hội đồng

 

3

Bà Trịnh Ngọc Tiến

P. Hiệu trưởng

P.CT hội đồng, thư ký

 

4

Ông Bùi Minh Thông

BT Đoàn trường

Thành viên

 

5

Ông Phan Văn Lanh

Giáo viên

Coi thi

 

6

Bà Dương Thị Hằng

Giáo viên

Coi thi

 

7

Bà Phan Thị Vân

Giáo viên

Coi thi

 

8

Ông Lê Văn Tư Duy

Giáo viên

Coi thi

 

9

Bà Trần Thi Kim Thanh

Giáo viên

Coi thi

 

10

Ông Phan Duy Lĩnh

Giáo viên

Coi thi

 

11

Bà Lê Thị Oanh

Giáo viên

Coi thi

 

12

Ông Lê Ngọc Tân

Giáo viên

Coi thi

 

13

Bà Đàng Lý Anh Thy

Giáo viên

Coi thi

 

14

Bà Hoàng Thị Thúy

Giáo viên

Coi thi

 

15

Ông Hà Hoa Cường

Giáo viên

Coi thi

 

16

Ông Dương Văn Thế

Giáo viên

Coi thi

 

17

Bà Lê Thị Thu Hoài

Giáo viên

Coi thi

 

18

Ông Lê Đức Hoài

Kế toán

Phục vụ

 

19

Bà Ng. Hồ Thị Diệp Hiền

Văn thư

Phục vụ

 

(Danh sách này có 19 người)

                              

Số lượt xem : 943

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác